Baza szkoły

• 17 sal lekcyjnych, w tym dwie dla oddziałów przedszkolnych (4 wyposażone w tablice interaktywne),
• 4 sale świetlicowe oraz w salach lekcyjnych kąciki świetlicowe dla uczniów klas pierwszych,
• sala gimnastyczna i salka do zajęć sportowych,
• biblioteka i czytelnia z Interaktywnym Centrum Informacji Multimedialnej,
• sala informatyczna z 23 stanowiskami komputerowymi oraz projektorem multimedialnym,
• stołówka,
• pokój do rozmów z rodzicami,
• 4 wielofunkcyjne boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią,
• ogródek dydaktyczny (wiosną i latem odbywa się tam część zajęć lekcyjnych),
• miasteczko ruchu drogowego,
• nowy plac zabaw dla dzieci,
• szkoła objęta jest monitoringiem,
• identyfikatory dla pracowników, rodziców i gości.