Życzenia

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
życzymy Wam, aby te Święta Wielkanocne wniosły do serc wiosenną radość, pogodę ducha, spokój i nadzieję na lepsze jutro.
Dyrektor wraz z Pracownikami

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Najciekawsza klasowa wiosna

Wywołaliśmy wiosnę 🙂 Temperatury powyżej 15st.C, zażegnanie mrozów i kwietniowych opadów śniegu jest wynikiem – szczerze w to wierzymy 😉 – pracy grona uczniów i barwnej współpracy w obrębie poszczególnych klas.

Poniżej wyniki konkursu na „najciekawszą klasową wiosnę”:
* I miejsce: klasa 5C
* II miejsce: klasa 5B
* III miejsce: klasa 6C

* wyróżnienie: Marta Jasińska, Nina Naworol Karolina Sikorska (klasa 8a)
(praca klasowa nie wykonana w terminie, jednak w/w uczennice stworzyły jeszcze wczoraj piękny obraz warty docenienia).

* wyróżnienie: Ksawery Tetzlaff (5d) za samodzielną pracę w programie DrawChat

Zwycięskie klasy otrzymają po powrocie dyplom oraz drobny upominek.

Gratulujemy wkładu i kreatywności wszystkich uczniów, którzy się przyczynili do powstania zbioru wiosennych barw. Dziękujemy za udane zaproszenie wiosny, której to życzymy obecnie WSZYSTKIM, w każdym obecnym dniu!

Jury konkursu:
Paweł Szuszkiewicz
Hanna Jasiczak
Mirosława Jaszczak
Maria Czekalska
Agata Majchrowska

„Kartka dla Medyka”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Osiemdziesiątka Dziewiątka odpowiada na apel autorek bloga edukacyjnego Zyty Czechowskiej i Jolanty Majkowskiej z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, które zachęcają do udziału w akcji: „Kartka dla Medyka”, ma być formą podziękowania dla personelu medycznego za walkę z koronawirusem. Akcja, do której się włączyliśmy polega na narysowaniu, namalowaniu czy stworzeniu kartki/rysunku z życzeniami i podziękowaniami dla medyka.
Szczegóły akcji znajdzie na stronie: https://www.specjalni.pl/2020/03/kartka-dla-medyka-akcja-uczniow-i.html
Zapraszamy do przesyłania prac na adres: anita.orzechowska@p89poznan.edu.pl do dnia 15 kwietnia br.

Koordynatorki akcji:
Anita Orzechowska
Katarzyna Bykowska
Weronika Stachecka

Działaj z imPETem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DROGI UCZNIU I RODZICU!
Zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Działaj z imPETem”.
Kampania ma na celu edukację w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET oraz ich recyklingu.

Kampania połączona jest z rodzinnym konkursem, wystarczy, że poznacie imPETa w filmiku, który obejrzycie przed quizem i dowolną techniką plastyczną stwórzcie dla Niego przyjaciela, a następnie dodacie jego zdjęcie w formularzu zgłoszeniowym, który znajduję się na stronie: https://dzialajzimpetem.pl/wdomuzimpetem/zasady/

Koordynator konkursu edukacyjnego:
Anita Orzechowska

Regulamin konkursu

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO PISANKA WIELKANOCNA

Ogromnie cieszy nas fakt, że w tym zabieganym świecie, choć teraz #czas zredukował bieg, tradycja nadal pozostaje żywa. Technika dekoracji, pomysłowość, staranność i estetyka wykonania nadesłanych prac konkursowych jest świadectwem nieprzeciętnej Waszej kreatywności!

Oto lista laureatów:
Kategoria klas I-III
1.Michalina Siwiec 3B


2. Laura Dębska 3B

2. Krystyna Baszyńska 3B

3. Jaromir Ciesielski 1A

3. Maria Rudowicz 1B

Wyróżnienie
Paulina Łubińska 2C


Julia Wiśniewska 2C

Kategoria klas IV-V
1. Marta Banaszak 4A


2. Hanna Obuchowicz 5D

3. Jan Bełka 5C

Każdy uczestnik biorący udział w konkursie, który nie znalazł się na liście laureatów bądź nie został wyróżniony, otrzyma pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek, po powrocie do szkoły.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim Uczniom za udział w konkursie!

Koordynatorki konkursu:
Anita Orzechowska
Anita Socha
Agnieszka Kubaczyk
Katarzyna Bykowska
Weronika Stachecka

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia

Z przyjemnością przekazujemy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia:
– DYPLOM LAUREATA oraz tytuł MISTRZA LOGICZNEGO MYŚLENIA zdobył Konrad Behnke-Borowczyk – uczeń klasy 5c,
– DYPLOM WYRÓŻNIENIA oraz tytuł EKSPERTA LOGICZNEGO MYŚLENIA zdobyli:
Natalia Mikołajczak – uczennica klasy 8a,
Wojciech Gawroński – uczeń klasy 7b,
Wojciech Szymczak – uczeń klasy 5b,
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy 🙂

#ZOSTANWDOMU – ZRÓB SOBIE SELFIE!

Osiemdziesiątka dziewiątka przyłącza się do akcji #zostanwdomu.
Chcemy pokazać, jak kreatywnie w sposób zabawny i humorystyczny spędzacie czas w domu…zarówno Ty drogi Uczniu i Ty drogi Nauczycielu Wyślij swoje zdjęcie, na którym pokażesz jak spędzasz czas w tym niełatwym okresie. Na zdjęciu możesz być sam lub np. z pupilem, to do Ciebie należy decyzja, jak nam się pokażesz i jak wiadomo, musisz być w domu. Na fotografii powinien znajdować się znacznik ogólnopolskiej akcji #zostanwdomu, może być na kartce lub dodany graficznie. Wyślij fotkę na adres: anita.orzechowska@sp89poznan.edu.pl do dnia … odwieszenia zajęć. Każdy uczeń może przesłać jedno zdjęcie, które będzie publikowane w zakładce GALERIA na stronie internetowej szkoły.
Rodzice każdego ucznia, który prześle zdjęcie na akcję, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora akcji (Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu) danych osobowych ucznia umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji akcji.
Życzę fantastycznych pomysłów na selfie.

Koordynatorka akcji:
Anita Orzechowska

WYNIKI ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,POWIEW WIOSNY JUŻ CZUJEMY’’

21 marca witaliśmy przyjście wiosny w #domach. Jednak za sprawą nadesłanych prac konkursowych wykonanych różnymi technikami, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i zastosowaniem palety barw, poczuliśmy wiosnę jeszcze bliżej nas. Celem konkursu było m.in. zachęcenie dzieci do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie, a Wy drodzy Uczniowie wywiązaliście się z zadania znakomicie!

Poniżej zamieszczamy listę laureatów:
Klasa I
1. Agata Fryc 1A
2. Vanessa Vergin 1C
3. Władysław Baszyński 1B

Klasa II
1. Paulina Łubińska 2C
2. Michał Pasierbek 2C
3. Filip Wysocki 2A

Klasa III
1. Anita Kamińska 3A
2. Filip Szustak 3A
3. Krystyna Baszyńska 3B
Gabriela Ławniczak 3B

Wyróżnienie:
Jagoda Kolska 1A
Teodor Bandurski-Luque 1A
Wiktor Krause 1B
Maria Rudowicz 1B
Tomasz Smagacz 1B

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom wiosennej przygody!!!

Koordynatorki konkursu:
Anita Orzechowska
Sylwia Wiśniewska
Katarzyna Bykowska

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Przypominamy, że rekrutacja do szkół podstawowych dla dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w pierwszej klasie, będzie odbywać się w terminie 6 – 27 kwietnia.

W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu. Dzieci te nie podlegają rekrutacji. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności zapisu dziecka do szkoły – należy wypełnić zgłoszenie.

WAŻNE! Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną rodzice proszeni są, aby zarówno zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka, jak i pozostałe dokumenty będące potwierdzeniem spełnionych kryteriów wysyłali drogą elektroniczną (skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami) na adres nabor@sp89poznan.edu.pl lub pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru). Dokumenty należy przesłać wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Dokumenty można również zostawiać w zamkniętej i opisanej kopercie w godz. 7:00 – 13:00 w skrzynce znajdującej się w wejściu do holu szkoły. Jednocześnie prosimy o informację telefoniczną o fakcie pozostawienia dokumentów (61 8 485 361).

Przypominamy, że dokumenty muszą być podpisane przez obu rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Preferowaną przez naszą szkołę formą dostarczania dokumentów jest poczta elektroniczna lub skrzynka w holu szkoły.

Poniżej zamieszczamy dokumenty będące załącznikami do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej (dotyczy dzieci spoza obwody naszej szkoły):
Oświadczenie 1
Oświadczenie 3
Oświadczenie 4
Oświadczenie 5

Terminy rekrutacji

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia do szkoły oryginału dokumentów. Można to jednak będzie zrobić w późniejszym terminie.
Warto także powiadomić mailowo placówki pierwszego wyboru o fakcie wysłania wniosku pocztą.

Informacja o terminie dostarczenia oryginału wniosku będzie podana przez Wydział Oświaty na stronach Miasta i NABÓR oraz w szkołach biorących udział w rekrutacji. Zależy to głównie od okresu zawieszenia zajęć w szkołach.

Kryteria naboru
– Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegają procesowi rekrutacji. W tym wypadku decydować będą kryteria naboru:
zamieszkanie kandydata na terenie Poznania – 65 pkt.;
– rodzeństwo kandydata uczy lub będzie uczyć się w tej samej placówce – 30 pkt;
– oboje rodziców lub opiekunów płaci podatki w Poznaniu – 80 pkt;
– wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt.

Rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej placówki, przysługuje możliwość odwołania – w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram:
– 6-27 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka,
– 8 maja – ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
– 8-12 maja – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka,
– 14 maja – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
– 10-25 czerwca – rekrutację uzupełniającą zaplanowano.

Poniżej zamieszczamy nowy rejon Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu
http://sip.geopoz.pl/sip/oswiata/obwody_2021>

Informator dla rodziców

Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie kryteriów dla uczniów spoza obwodu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania