Akcja „Przerwany marsz…”

Serdecznie zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, na godz. 9:00, na szkolny dziedziniec, Babcie i Dziadków naszych uczniów oraz osoby samotne, które mieszkają w rejonie naszej szkoły i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 89 chciałaby podczas dni upamiętniających 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, wspólnie z Babciami i Dziadkami, w symboliczny sposób dokończyć ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.