Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Zapraszamy do udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.
Terminarz konkursów, zakres wymagań oraz regulamin znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/2023/09/komunikat-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-regulaminu-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-w-roku-szkolnym-20232024/

Chęć udziału uczniów w konkursach prosimy zaznaczyć wypełniając poniższy formularz:
https://forms.gle/JNGzVwm8V4mvn6cc7

Formularz będzie dostępny do dnia 4 października br.

UWAGA!
PRZED ZAPISANIEM UCZNIÓW DO KONKURSÓW PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ ZAKRESEM WYMAGAŃ.

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie/-ach jest wydrukowanie dwustronne, czytelne i właściwe wypełnienie oraz oddanie do dnia 5 października 2023 r. w sekretariacie szkoły załącznika nr 3 do Regulaminu (karta zgłoszenia ucznia). W przypadku gdy uczeń/uczennica przystępuje do więcej niż jednego konkursu w jednej karcie zgłoszenia należy wymienić wszystkie konkursy.

Prace konkursowe Z RODZINĄ NAJLEPIEJ

Jest nam miło poinformować, że w Wielkopolskim Konkursie Plastycznym: Z RODZINĄ NAJLEPIEJ, naszą szkołę będzie reprezentować liczne grono uczniów. Dziękujemy serdecznie za Wasze zaangażowanie i przygotowanie prac konkursowych. Trzymamy za Was kciuki.

Zapraszamy do obejrzenia galerii prac.

Turniej piłki nożnej

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie klasy 3b w środę 13 września br. zajęli I miejsce w „Turnieju piłki nożnej dla dzieci szkół podstawowych” w kategorii – klasy II i III zorganizowanym na boiskach TKKF Winogrady przez Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
Jednocześnie informujemy, że uczniowie klas siódmych w tym samym turnieju zdobyli IV miejsce rywalizując ze starszymi kolegami z klas ósmych.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Dziękujemy pozostałym uczniom za dopingowanie grających.

XXIV Wojewódzki Bieg Uliczny “Wilcza Mila” o Puchar Zbigniewa Orywała

Miło jest mi poinformować, że w piątek 8 września 2023 r. uczniowie naszej szkoły rywalizowali w XXIV Wojewódzkim Biegu Ulicznym “Wilcza Mila” o Puchar Zbigniewa Orywała.
Osiągnęli bardzo dobre wyniki:
Władysław Baszyński kl. 5b – III miejsce w kategorii chłopcy 2011 i młodsi
Krystyna Baszyńska kl. 7b – I miejsce w kategorii dziewczęta 2011 i młodsze
Helena Stawrakakis kl. 7b – I miejsce w kategorii dziewczęta 2010
Stanisław Szymczak kl. 7b – I miejsce w kategorii chłopcy 2010

Dobrze pobiegli też Maja Dębińska kl. 7a, Szymon Mąka kl. 7a, Filip Osmański kl. 7a ,Jan Szczuciński kl. 7b, Maksymilian Ziomek kl. 7b.
Wszystkim naszym reprezentantom gratulujemy, dziękujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego “Pod(różne) zakamarki”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– Rozwijanie wśród młodych krajoznawców pasji do poznawania ciekawych miejsc w kraju lub poza jego granicami.
– Propagowanie pasji fotografowania, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
– Wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.
– Prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VIII

Zasady konkursu:
Zadaniem uczestników konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna krajobrazu, ludzi, przyrody, architektury, różnych form wypoczynku, w których uczestnicy konkursu brali udział, podziwiali, zwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży – przedstawiając otoczenie z ciekawej, nietuzinkowej perspektywy.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – przesłanie fotografii do koordynatora konkursu na adres: anita.orzechowska@sp89poznan.edu.pl
Termin 14.09.2023 r. – 21.09.2023 r.
II etap – głosowanie za pośrednictwem padleta na zgłoszone do konkursu fotografie.
Termin 22.09.2023 r. do 28.09.2023 r.
Uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię wraz z podaniem miejsca/nazwy miejscowości w której wykonał fotografię oraz danych osoby zgłaszającej tj. imię, nazwisko ucznia/uczennicy, klasa.
Zwycięzcą zostanie uczestnik, którego fotografia zdobyła największą liczbę oddanych głosów.
W konkursie nie będą oceniane zdjęcia pobrane ze stron internetowych lub przerobione za pomocą programów typu “Photoshop”.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą na upublicznianie prac na stronie internetowej Organizatora wraz z danymi osobowymi.

Kryteria oceniania prac:
Zgodność z tematem konkursu.

Termin konkursu:
14.09.2023 r. do 28.09.2023 r.

Ogłoszenie wyników:
29.09.2023 r. na stronie internetowej SP89 w zakładce “KONKURSY”.

Nagrody:
Dyplom i nagroda rzeczowa dla zwycięzcy.

Komisja konkursowa:
Anita Orzechowska
Agnieszka Pałamar
Sylwia Wiśniewska

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska