Regulamin konkursu pięknego czytania “Musisz to przeczytać!”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– Promowanie czytelnictwa.
– Stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych uczestników.
– Propagowanie kultury czytelniczej.
– Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas IV – VIII.

Zasady konkursu:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie do nauczyciela koordynatora konkursu – osobiście lub poprzez dziennik Librus do dnia 5 czerwca 2023 r.
2. Konkurs jest dwuczęściowy:
– w pierwszej części konkursu uczestnik czyta dwuminutową interpretację samodzielnie wybranego i przygotowanego tekstu;
– w drugiej części konkursu uczestnik losuje tekst użytkowy z określonym sposobem jego odczytania; tekst jest przygotowany dla poszczególnej grupy wiekowej.
3. Pierwsza część konkursu:
– komisja konkursowa przerwie prezentację po przekroczeniu czasu wyznaczonego na czytanie przygotowanego tekstu; komisja konkursowa może również poprosić uczestnika o wcześniejsze zakończenie prezentacji tekstu.
4. Druga część konkursu:
– tekst użytkowy wykorzystany w drugiej części konkursu to instrukcja, przepis kulinarny lub ogłoszenie; każda grupa wiekowa ma przydzielony przez Organizatora tekst użytkowy;
– uczestnicy mają 4 minuty na zapoznanie się z tekstem, następnie odkładają tekst i oczekują na widowni na swoją kolej prezentacji.
5. O kolejności występowania uczestników w poszczególnych grupach wiekowych decyduje komisja konkursowa.

Kryteria oceniania:
1. W ocenie prezentacji komisja konkursowa uwzględni:
– dobór tekstu podczas prezentacji własnego tekstu,
– płynność i bezbłędność czytania,
– tempo czytania,
– głośność czytania,
– wyrazistość czytania, czyli prawidłową dykcję oraz prawidłowe akcentowanie,
– intonację w trakcie czytania,
– interpretację czytanego tekstu,
– ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest, mimika, postawa ciała).

Termin i miejsce konkursu:
• 6 czerwca 2023 r., godz. 14.00 – Szkoła Podstawowa nr 89 – hol patrona.

Komisja konkursowa:
1. Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
– Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk,
– Maria Czekalska,
– Magdalena Prusinowska.
2. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji w dniu konkursu – 6 czerwca 2023 r.; natomiast wręczenie dyplomów i nagród w dniu Święta Szkoły – 22 czerwca 2023 r.

Nagrody:
1. Komisja konkursowa w każdej kategorii wiekowej wyłoni zwycięzcę, który otrzyma dyplom oraz nagrodę w postaci książki.
2. Możliwe jest przyznanie wyróżnień.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i pozytywne wpisy w kategorii zachowanie.
4. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość niewyłonienia zwycięzcy w danej kategorii lub nieprzyznania wyróżnienia.

Koordynator konkursu:
Magdalena Prusinowska

Wyniki Konkursu PIĘKNEGO CZYTANIA

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki Konkursu PIĘKNEGO CZYTANIA na poziomie klas drugich i trzecich.
Komisja konkursowa przyznała:
MISTRZEM PIĘKNEGO CZYTANIA na poziomie klas drugich został:
TYMON MAŁECKI 2b

MISTRZEM PIĘKNEGO CZYTANIA na poziomie klas trzecich została:
ANTONINA KOWALEWSKA 3a

II miejsce MICHAŁ MISIAK 3b
III miejsce LENARD WALISZEWSKI 3b

dodatkowo przyznano wyróżnienia:
ŁUCJA BANDURSKA 3a
HLEB LAPKO 3b
MILENA ZAMARO-TOKARSKA 3b

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1-7

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się na dziedzińcu szkoły w dniu 23.06.2023 r. o godz. 8:00.
Na zakończenie roku szkolnego, tradycyjnie, za bukiety dziękujemy, a w zamian prosimy o przeznaczenie funduszy na spełnienie marzenia dziecka – podopiecznego Fundacji Mam Marzenie. Datki będzie można składać w dniu 23 czerwca br. do puszki kwestowej znajdującej się w dyżurce szkolnej.
Z góry dziękujemy.

Pożegnanie ósmoklasistów

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice!
Serdecznie zapraszamy 23 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 na uroczyste pożegnanie Absolwentów zacnej Osiemdziesiątki Dziewiątki.
Spotkamy się z Wami na dziedzińcu szkolnym. Ten Dzień będzie wyjątkowy dla nas wszystkich.
Na zakończenie szkoły, tradycyjnie, za bukiety dziękujemy, a w zamian prosimy o przeznaczenie funduszy na spełnienie marzenia dziecka – podopiecznego Fundacji Mam Marzenie. Datki będzie można składać w dniu 23 czerwca br. do puszki kwestowej znajdującej się w dyżurce szkolnej.
Z góry dziękujemy

Spotkanie integracyjne dla przyszłorocznych pierwszaków Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla przyszłorocznych pierwszaków oraz ich rodziców, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku (czwartek) w godzinie 17:00 – 18:30.
Spotykamy się na dziedzińcu szkolnym.
Pierwsza część to spotkanie integracyjne rodziców i przyszłorocznych pierwszaków z nauczycielami w salach lekcyjnych. Możliwe będzie również zwiedzanie szkoły. Druga część spotkania będzie poświęcona sprawom organizacyjnym w nowym roku szkolnym.

Czekamy na spotkanie z Wami.

Beata Olszewska dyrektor szkoły
Anna Szymczak wicedyrektor szkoły
wraz z nauczycielami

Szkolny Konkurs Historyczny dla klas IV-VIII

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy:
uczniowie klas IV-VIII.

Cele konkursu:
– popularyzacja historii i edukacji historycznej;
– promowanie uczniów zainteresowanych historią;
– krzewienie wśród uczniów idei patriotyzmu.

Zasady konkursu:
– uczestnicy piszą test konkursowy;
– test obejmuje zakres materiału z podstawy programowej dla klas IV-VIII z historii;
– w przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników, uzyska taką samą liczbę punktów z testu konkursowego i niemożliwe będzie wyłonienie zwycięzców konkursu, komisja konkursowa w dniu 5 czerwca o godzinie 15:00 przeprowadzi dodatkowy test, który wyłoni zwycięzców.

Termin:
– wtorek 30 maja 2023 roku, godzina 12:00-12:30, sala 202;
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 czerwca ma stronie szkoły.

Komisja konkursowa:
Krzysztof Derejski, Paweł Szuszkiewicz

Koordynator konkursu:
Krzysztof Derejski

Nagrody:
– Miejsca I-III otrzymają dyplom oraz nagrodę książkową.

Wyniki konkursu EKO POZNANIAK

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „EKO POZNANIAK”.

Z przyjemnością informujemy, że w etapie miejskim konkursu naszą szkołę reprezentować będą:
Aleksander Bryłkowski, kl. 5c, Maria Rudowicz, kl. 4b oraz Daria Kinstler, kl. 5c.
Serdecznie gratulujemy!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy:
uczniowie klas IV-VIII.

Cele konkursu:
– propagowanie znajomości polskiej ortografii i interpunkcji;
– doskonalenie umiejętności poprawnego zapisu;
– stwarzanie możliwości zdrowej rywalizacji.

Zasady konkursu:
– uczestnicy piszą dyktando konkursowe;
– komisja konkursowa wyłania z każdego poziomu klas autora pracy bezbłędnej lub z najmniejszą liczbą błędów ortograficznych i interpunkcyjnych;
– w przypadku dwóch lub więcej prac bezbłędnych lub z taka samą liczbą błędów, ich autorzy piszą dodatkowy tekst, który wyłoni zwycięzcę.

Termin:
– piątek 26 maja 2023 roku,
– klasy IV – druga godzina lekcyjna (Małgorzata Graczyk-Kowalska),
– klasy V – szósta godzina lekcyjna (Magdalena Prusinowska),
– klasy VI – czwarta godzina lekcyjna (Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk),
– klasy VII – piąta godzina lekcyjna (Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk),
– klasy VIII – szósta godzina lekcyjna (Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk).

Komisja konkursowa:
Magdalena Prusinowska, Maria Czekalska, Małgorzata Graczyk-Kowalska, Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk.

Koordynator konkursu:
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk.
Wyniki zostaną podane 31 maja 2023 roku.

Nagrody:
– zwycięzcy z każdego poziomu klas otrzymają dyplom oraz drobną nagrodę rzeczową.

WYNIKI KONKURSU CZWÓRBÓJ KOMBINOWANY

Z przyjemnością ogłaszamy zwycięzców turnieju sportowego “CZWÓRBÓJ KOMBINOWANY”:

Kategoria – DZIEWCZYNKI
kl.1 – Basia Wysocka 1b – czas 31,21 s.
kl.2 – Ula Stawska 2b – czas 35,12 s.
kl.3 – Lena Synowiec 3b – czas 31,58 s.
kl.4 – Grace Okpuruka 4a – czas 25,84 s.

Kategoria – CHŁOPCY
kl.1 – Dawid Domagalski 1a – czas 28,68 s.
kl.2 – Bartek Witulski 2b – czas 29,44 s.
kl.3 – Olek Udovychenko 3a – czas 26,01 s.
kl.4 – Vladyslav Chumak 4b – czas 25,25 s.

W sportowej zabawie wzięło udział 101 uczniów, wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za podjęcie wyzwania, a zwycięzcom gratulujemy sukcesu.