Świąteczna dedykacja dla Uczniów i Rodziców

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, Nauczyciele.

Film powstał z myślą o Was i jest świątecznym prezentem od Śnieżnej Ekipy Osiemdziesiątki Dziewiątki, która nie daje się pandemii.

Poczujmy wspólnie magię świąt.

Nim wzruszenie gardło ściśnie,
Nim przy wigilijnym stole.
Zapomnicie wszak o szkole.
Chcemy złożyć Wam życzenia!
Przede wszystkim, moi mili,
Byście zdrowiem się cieszyli.
By nie brakło Wam radości
oraz wszelkiej pomyślności.
Snujcie swe ambitne plany,
By rok nowy był udany!
Ogniskujcie Wasze siły,
By marzenia się spełniły
I na koniec ważna rzecz!
Niech ten wirus idzie precz!
Niech rozpłynie się w niebycie,
A nam odda zwykłe szkolne życie!

Dyrekcja SP 89

Zapraszamy do obejrzenia filmu
“Osiemdziesiątka Dziewiątka prezentuje…śniegiem oprószone życzenia”

Wyniki konkursu “ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE”

Z radością informujemy o wynikach konkursu “ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE”:

I miejsce – Laura Dębska (klasa 4b)
II miejsce – Kornelia Sobczak (klasa 6c)
III miejsce – Helena Jarzyńska (klasa 6b)

Wyróżnienia: Maksymilian Mikulski (klasa 6b), Maja Strawa (klasa 6c), Wojciech Szymczak (klasa 6b)

Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane prace i gratulujemy zwycięzcom!

Przekazanie dyplomów i nagród odbędzie się po powrocie do szkoły.

Komisja konkursowa:
Małgorzata Graczyk
Agnieszka Brząkała

Spełnione marzenie Nikoli

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Społeczność Osiemdziesiątki Dziewiątki spełniła w tym roku pierwsze marzenie.
Marzycielka Nikola z Fundacji Mam Marzenie otrzymała od nas telefon. W tych trudnych czasach, szczególnie dziękujemy wszystkim za inicjatywy, wsparcie i zaangażowanie oraz za okazane serce i pomoc w zbieraniu funduszy na ten szczytny cel.
Samorząd Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
z opiekunami

Relacja ze spełnionego marzenia Nikoli
http://www.mammarzenie.org/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podziękowanie za udział w Świątecznej Zbiórce Żywności

Wielkie podziękowanie dla Społeczności Szkolnej za tak duży udział w Świątecznej Zbiórce Żywności.
Gorąco dziękujemy wszystkim Darczyńcom za olbrzymią hojność, w imieniu potrzebujących, którzy zostaną obdarowani.
W dniu 18 grudnia br. (ok. godz. 12.00), dary zostały przekazane do Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.
Żywność przyniesiona później, zostanie dostarczona do WOOPCK w najbliższy wtorek.

Z najlepszymi Świątecznymi i Noworocznymi Życzeniami
Dorota Fornalczyk
opiekunka Szkolnego Koła PCK

Kangur Matematyczny

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci,
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych,
– propagowanie kultury matematycznej,
– sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 2-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Konkurs przeprowadzany jest w szkole podstawowej w czterech kategoriach:
Żaczek — klasy 2,
Maluch — klasy 3 i 4,
Beniamin — klasy 5 i 6,
Kadet — klasy 7 i 8.

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału oraz oddali skan podpisanej przez opiekunów zgodę uczestnictwa nauczycielowi matematyki (kl.4-8) lub pani Annie Skorupskiej (kl. 2-3) i opłacili koszt udziału w konkursie w kwocie 10 zł w terminie do 20.01.2021 roku. Kwotę należy wpłacić na konto skarbnika klasowego. W opisie przelewu należy wpisać KANGUR MATEMATYCZNY oraz imię i nazwisko uczestnika konkursu.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.

Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Wyniki podane zostaną w terminie 5 tygodni od daty otrzymania kart odpowiedzi przez Organizatora.

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 18.03.2021 roku (czwartek).

Nagrody:
Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:
• nagrody dla laureatów Konkursu,
• nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie,
• nagrody za wyróżnienie.
Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu.
Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu. W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników.
Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem internetu zostaje wydłużony do 90 minut.

Koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus
Anna Skorupska
Anna Szymczak
Agnieszka Ziółkowska
Regulamin konkursu
Zgoda na udział w konkursie