100 i więcej rozetek dla Niepodległej

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach rozetkowych „100 i więcej rozetek dla Niepodległej”.
Warsztaty zostaną przeprowadzone w sali gimnastycznej 16 października 2018 od godziny 17.
Do udziału zapraszamy rodziców uczniów, uczniów oraz nauczycieli.
Materiał niezbędny do szycia rozetek zapewnia szkoła.
Prosimy, aby każdy uczestnik warsztatów przyniósł ze sobą igłę i białe nici.
Szkolenie z szycia rozetek poprowadzi Pani dyrektor Beata Olszewska.
Wspólną pracę umilą pieśni patriotyczne oraz symboliczny poczęstunek przygotowany przez Organizatora przy współpracy z Radą Rodziców.
Sympatycznym akcentem będzie biało-czerwony strój lub takiż akcent w ubiorze uczestników warsztatów.
Do zobaczenia.

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Wakacyjna kartka”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego pt. „Wakacyjna kartka”.
Miło nam przedstawić zwycięzców.
W kategorii klas pierwszych:
I miejsce otrzymują:
Szymon Kaczmarek z klasy 1b
Paulina Łubińska z klasy 1c
Julia Wiśniewska z klasy 1c
II miejsce otrzymują:
Eryk Grzęda z klasy 1b
Julia Przybylska z klasy 1a
Mateusz Siwczyński z klasy 1b
III miejsce otrzymują:
Aleksander Bryłkowski z klasy 1c
Mateusz Kapica z klasy 1b
Jerzy Zdrenka z klasy 1c

W kategorii klas drugich i trzecich:
I miejsce otrzymują:
Michalina Siwiec z klasy 2b
Stanisław Szymczak z klasy 2b
II miejsce otrzymują:
Filip Szóstak z klasy 2a
Gabriela Kołtuńczyk z klasy 2b
Gabriela Szkudlarska z klasy 2b
III miejsce otrzymują:
Inga Kałaczyńska z klasy 2b,
Natalia Wojciechowska z klasy 2c
Weronika Rudnicka z klasy 3a

Szkolne etapy wojewódzkich konkursów

Terminy wojewódzkich konkursów (etap szkolny):
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego: 19 X 2018 r., godz. 14:00
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego: 22 X 2018 r., godz. 14:00
Wojewódzki Konkurs Historyczny: 25 X 2018 r., godz. 14:00
Wojewódzki Konkurs Biologiczny: 23 X 2018 r., godz. 14:00
Wojewódzki Konkurs Geograficzny: 6 XI 2018 r., godz. 14:00
Wojewódzki Konkurs Matematyczny: 24 X 2018 r., godz. 14:00
Wojewódzki Konkurs Fizyczny: 5 XI 2018 r., godz. 14:00

Kiermasz Jesienny

W związku z obchodami Święta Biblioteki Szkolnej, nasza biblioteka organizuje Jesienny Kiermasz, na którym będzie można zakupić książki i ozdoby.
Zapraszamy 17 października 2018 r. od godz. 8.00 – 14.00.

Regulamin konkursu plastycznego ,,Polska w naszych oczach”

1. Konkurs plastyczny „Polska w naszych oczach”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 89 w Poznaniu zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu edukacyjnego „Osiemdziesiątka Dziewiątka dla Niepodległej”.
3. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu i jest przeznaczony dla grupy wiekowej klas I- III.
4. Konkurs ma charakter:
 indywidualny dla klas pierwszych,
 zespołowy dla klas drugich i trzecich.
5. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej pt.: „Polska w naszych oczach”. Technika wykonania pracy dowolna.
6. Uczestnicy konkursu w kategorii „praca zespołowa” zobowiązani są zgłosić skład swoich grup do wychowawców do dnia 15 X 2018 r.
7. Wychowawcy przekazują prace komisji konkursowej najpóźniej do 31 X 2018 r.
8. Komisja konkursowa wyłania laureatów Konkursu.
9. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, w skład której wejdą: Pani dyrektor Beata Olszewska, Pani Dorota Fornalczyk i Pani Agata Majchrowska.
10. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są drobne nagrody rzeczowe, dyplomy oraz nota „wspaniale” i pozytywny wpis do dziennika w kategorii „zachowanie”. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pozytywny wpis do dziennika w kategorii „zachowanie”.
11. Trzy prace, które otrzymają najwięcej punktów, zajmą odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Komisja konkursowa zastrzega możliwość nieprzyznania jednego z miejsc lub przyznania miejsc ex aequo.
12. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi 9 XI 2018 roku.
13. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na wystawie „Osiemdziesiątka Dziewiątka dla Niepodległej”.

Cele konkursu:
 rozbudzanie zainteresowania historią Polski,
 przedstawienie Polski widzianej oczami najmłodszych uczniów,
 kształtowanie postawy patriotycznej,
 pogłębianie zdolności manualnych uczniów,
 włączenie się w obchody stulecia odzyskania niepodległości,
 rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć,
 rozbudzanie kreatywności uczniów,
 rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
Zasady uczestnictwa:
 w Konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas I-III,
 w Konkursie uczniowie klas I biorą udział indywidualnie,
 w Konkursie uczniowie klas II i III biorą udział w zespołach 4 – 5 osobowych,
 przedmiotem Konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej Polskę widzianej oczami autorów prac.

Wymagania dotyczące pracy konkursowej:
 w całości stworzona przez autora/ autorów,
 przedstawiająca Ojczyznę,
 oryginalne wykonanie,
 estetyka pracy,
 dowolna technika plastyczna.

Kryteria oceny prac:
 przy ocenie prac będzie brana pod uwagę samodzielność, oryginalność ujęcia tematu, oraz estetyka wykonania.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Regulamin konkursu plastyczno – historycznego ,,Twarze niepodległości”

1. Konkurs plastyczno-historyczny „Twarze niepodległości”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 89 w Poznaniu zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu edukacyjnego „Osiemdziesiątka Dziewiątka dla Niepodległej”.
3. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu i jest przeznaczony dla grupy wiekowej klas IV- VI.
4. Konkurs ma charakter zespołowy.
5. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu biogramu postaci zasłużonych dla Niepodległej. Na biogram składa się życiorys postaci oraz jej przedstawienie plastyczne.
6. Uczestnicy konkursu w kategorii „praca zespołowa” zobowiązani są zgłosić skład swoich grup do wychowawców do dnia 19 X 2018 r. Zgłoszenie następuje poprzez podanie składu osobowego zespołu do wychowawcy.
7. 19 X 2018 na drugiej godzinie lekcyjnej (9:00) w holu patrona odbędzie się losowanie postaci z puli przygotowanej przez komisję konkursową. W losowaniu biorą udział przewodniczący klas.
8. Prace konkursowe należy przekazać komisji konkursowej, najpóźniej do 31 X 2018 r.
9. Komisja konkursowa wyłania laureatów Konkursu.
10. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, w skład której wejdą: Pani wicedyrektor Anna Szymczak, Pani Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk, Pani Maria Czekalska-Szarzała, Pani Agata Majchrowska, Pani Ewa Martinek, Pani Mirosława Jaszczak oraz Pan Krzysztof Derejski.
11. Każdy z zespołów przygotowujących biogram może otrzymać ocenę z przedmiotów: historii, języka polskiego oraz plastyki. Wykonawcy prac wyróżnionych na wystawie otrzymują oceny celujące oraz pozytywny wpis do dziennika w kategorii „zachowanie”. Uczniowie wchodzący w skład wyróżnionych zespołów dodatkowo otrzymują dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
12. Trzy prace, które otrzymają najwięcej punktów, zajmą odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Komisja konkursowa zastrzega możliwość nieprzyznania jednego z miejsc lub przyznania miejsc ex aequo.
13. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi 9 XI 2018 roku.
14. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na wystawie „Osiemdziesiątka Dziewiątka dla Niepodległej”.

Cele konkursu:
 pogłębianie wiedzy o historii naszej ojczyzny,
 kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i postawy szacunku do ojczyzny,
 kształtowanie postawy patriotycznej,
 włączenie się w obchody stulecia odzyskania niepodległości,
 zapoznanie się z życiorysami osób zasłużonych dla Niepodległej,
 rozbudzanie kreatywności uczniów,
 rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Zasady uczestnictwa:
 w Konkursie może wziąć udział każdy zainteresowany uczeń klas IV – VI,
 uczniowie dzielą się na zespoły 4 – 5 osobowe,
 przedmiotem Konkursu jest stworzenie biogramu postaci zasłużonej dla Niepodległej, na który składa się życiorys postaci oraz jej przedstawienie plastyczne.

Wymagania dotyczące pracy konkursowej:
 w całości stworzona przez autorów,
 przedstawiająca biogram wylosowanej postaci,
 oryginalne wykonanie,
 estetyka pracy,
 dowolna technika plastyczna,
 brak treści nacjonalistycznych, reklamowych czy wulgarnych,
 dbałość o poprawność językową i merytoryczną biogramu,
 podanie źródeł informacji.

Kryteria oceny prac:
 przy ocenie utworów będzie brana pod uwagę treść, oryginalność ujęcia tematu, poprawność językowa (w tym ortograficzna i stylistyczna) i merytoryczna, estetyka pracy i dobór bibliografii; w każdej z tych kategorii biogram będzie mógł uzyskać od 1 do 6 punktów,
 w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy lub plagiatu komisja dyskwalifikuje zespół.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie jej do Konkursu.

Konkurs fotograficzny „Kolory lata i jesieni”

Serdecznie zapraszam uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie fotograficznym „Kolory lata i jesieni”.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów pięknem przyrody i otaczającego świata oraz rozwijanie umiejętności fotografowania.

Regulamin konkursu:
1. Każdy uczestnik może dostarczyć od jednego do trzech zdjęć, w formacie nie mniejszym niż A5 (format zeszytu).
2. Zdjęcie może ukazywać zarówno pejzaż (np. widok fragmentu miasta, gór, morza i innych), jak i detal (np. zbliżenie na kwiat, liść, kamień i inne). Musi być samodzielnie wykonane przez ucznia.
3. Fotografie mogą być zarówno wywołane na papierze fotograficznym, jak i samodzielnie drukowane na zwykłym papierze.
4. Zdjęcie przyklejamy do większej kartki – białej lub kolorowej, która będzie służyć jako ramka (i w którą będę wbijać szpilki tworząc wystawę konkursową).
5. Zdjęcia podpisujemy z tyłu: imieniem i nazwiskiem, podajemy wiek i klasę, adres zamieszkania i telefon do rodzica.
6. Udział w konkursie i przyniesienie prac JEST JEDNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE I PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSOWE W SZKOLE.
7. Prace proszę przynosić do 15 listopada.

Zapraszam serdecznie!

Agata Majchrowska

Regulamin konkursu „Wiersz dla Niepodległej”

1. Konkurs „Wiersz dla Niepodległej”, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 89 w Poznaniu zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu edukacyjnego „Osiemdziesiątka Dziewiątka dla Niepodległej”.
3. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu i jest podzielony na dwie grupy wiekowe:
 klasy I- III,
 klasy IV-VIII.
4. Konkurs ma charakter indywidualny.
5. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu wiersza na urodziny Polski. Rodzaj wiersza jest dowolny.
6. Udział Ucznia w Konkursie należy zgłosić nauczycielom języka polskiego lub wychowawcy (uczniowie poziomu klas I-III) Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu do 31 X 2018 roku poprzez dostarczenie utworu.
7. Komisja konkursowa wyłoni laureatów w każdej grupie wiekowej. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są drobne nagrody rzeczowe, cząstkowe oceny celujące z języka polskiego lub odpowiednio nota „wspaniale” oraz pozytywny wpis do dziennika w kategorii „zachowanie”. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają cząstkowe oceny z języka polskiego i pozytywny wpis do dziennika w kategorii „zachowanie”.
8. Wiersze oceniane będą przez komisję konkursową, w skład której wejdą nauczyciele poloniści oraz nauczyciel bibliotekarz.
9. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi 9 XI 2018 roku.
10. Trzy wiersze z każdej grupy wiekowej, które otrzymają najwięcej punktów, zajmą odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Komisja konkursowa zastrzega możliwość nieprzyznania jednego z miejsc lub przyznania miejsc ex aequo.
11. Nagrodzone wiersze zostaną umieszczone na wystawie „Osiemdziesiątka Dziewiątka dla Niepodległej” oraz stronie internetowej Organizatora.

Zasady uczestnictwa:
 w Konkursie może wziąć udział każdy zainteresowany uczeń,
 przedmiotem konkursu jest ułożenie wiersza na urodziny Polski/ w stulecie odzyskania niepodległości.
Wymagania dotyczące konkursowego wiersza:
 w całości stworzony przez autora,
 dotyczący stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
 brak treści nacjonalistycznych, reklamowych czy wulgarnych,
 oryginalność treści,
 artyzm utworu (także zastosowanie wiadomości nt. budowy wiersza),
 dbałość o poprawność językową utworu.

Cele konkursu:
 pogłębianie zainteresowania historią Polski,
 kształtowanie postawy patriotycznej,
 rozwijanie i pogłębianie umiejętności korzystania z narzędzi multimedialnych,
 włączenie się w obchody stulecia odzyskania niepodległości,
 rozbudzanie kreatywności uczniów.

Kryteria oceny utworów:
 przy ocenie utworów będzie brana pod uwagę treść, oryginalność ujęcia tematu, poprawność językowa ( w tym ortograficzna i stylistyczna) oraz artyzm utworów; w każdej z tych kategorii wiersz będzie mógł uzyskać od 1 do 6 punktów.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie utworu na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie wiersza uznaje się zgłoszenie utworu do Konkursu.