Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów.
Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły.
Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

1. Wrzesień:
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
powitanie pierwszoklasistów,
Dzień Tematyczny – Dzień Kropki,
organizacja pracy SU,
Kasztanobranie,
zbiórka nakrętek – rozpoczęcie całorocznej akcji,
wymiana zainteresowań – spotkanie dyskusyjne,
Dzień Chłopca.

2. Październik:
zbiórka nakrętek,
Dzień Komisji Edukacji Narodowej,
pasowanie na ucznia pierwszej klasy
Dzień Tematyczny,
długa przerwa z muzyką,
zebranie SU.

3. Listopad:
udział sekcji reprezentacyjnej w Święcie Niepodległości,
Dzień Tematyczny,
zebranie SU,
długa przerwa z muzyką,
zbiórka nakrętek.

4. Grudzień:
Dzień Tematyczny,
Korowód Mikołajów,
zebranie SU,
długa przerwa z muzyką,
zbiórka nakrętek
świąteczne tradycje świata – gra szkolna.

5. Styczeń:
zebranie SU,
długa przerwa z muzyką,
zbiórka nakrętek,
Dzień Tematyczny.

6. Luty:
zebranie SU,
Dzień Tematyczny,
poczta walentynkowa,
długa przerwa z muzyką,
zbiórka nakrętek.

7. Marzec:
Dzień Kobiet,
Dzień Tematyczny,
Dzień Wiosny,
długa przerwa z muzyką,
zebranie SU,
zbiórka nakrętek.

8. Kwiecień:
zebranie SU,
Dzień Tematyczny,
przerwa z muzyką,
szkolny śmingus dyngus – strefa na boisku,
zbiórka nakrętek.

9. Maj:
udział sekcji reprezentacyjnej w Święcie Konstytucji Trzeciego Maja,
Dzień Tematyczny,
zebranie SU,
Wish me luck!,
zbiórka nakrętek.

10. Czerwiec:
wybory do nowego SU,
zbiórka nakrętek,
podsumowanie całorocznych konkursów międzyklasowych,
Dzień Tematyczny,
zebranie SU,
pożegnanie klas ósmych,
współorganizacja uroczystości zakończenia roku szkolnego.

11. W przypadku wyrażenia zgody – dyskoteka.