Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów.
Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły.
Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

1. Wrzesień:
a) organizacja rozpoczęcia roku szkolnego,
b) organizacja pracy SU,
c) zagospodarowanie sal lekcyjnych – konkurs,
d) utworzenie Rady Wolontariatu,
e) rozpoczęcie całorocznej akcji zbiórki makulatury.

2. Październik:
a) akcja charytatywna – sprzedaż zakładek na rzecz zwierząt; współpraca z fundacją „Pomóż i Ty”,
b) Dzień Edukacji Narodowej – kartki z życzeniami dla nauczycieli,
c) udział reprezentacji SU w uroczystości pasowania pierwszoklasistów,
d) jesienny wystrój sal – konkurs,
e) zebranie SU,
f) zbiórka makulatury.

3. Listopad:
a) Święto Niepodległości – konkurs na gazetkę klasową,
b) udział sekcji reprezentacyjnej w Święcie Niepodległości,
c) udział w akcji charytatywnej Dzień Pluszowego Misia,
d) dyskoteka andrzejkowa,
e) zebranie SU,
f) zbiórka makulatury.

4. Grudzień:
a) korowód mikołajów – konkurs,
b) zimowy wystrój sal – konkurs,
c) ozdoby na szkolną choinkę – konkurs,
d) zebranie SU,
e) zbiórka makulatury.

5. Styczeń:
a) zebranie SU,
c) karnawałowy wystrój sal – konkurs.

6. Luty:
a) zebranie SU,
b) poczta walentynowa, minikoncert,
c) dyskoteka karnawałowo – walentynkowa.

7. Marzec:
a) akcja charytatywna – zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt,
b) wiosenny wystrój sal – konkurs,
c) Dzień Piżamy,
d) zebranie SU.

8. Kwiecień:
a) wielkanocne ozdoby – konkurs,
b) zebranie SU,
d) kampania wyborcza do nowego SU.

9. Maj:
a) wybory do SU,
b) Święto Konstytucji Trzeciego Maja i Dzień Flagi – konkurs,
c) udział sekcji reprezentacyjnej w Święcie Konstytucji Trzeciego Maja,
d) zebranie SU.

10. Czerwiec:
a) podsumowanie całorocznych konkursów międzyklasowych i zbiórki makulatury,
b) zebranie SU,
c) zakup nagród,
d) organizacja uroczystości zakończenia roku szkolnego.

REGULAMIN CAŁOROCZNEGO KONKURSU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO „SUPERKLASA”

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy klasy 4-8 do udziału w konkursach międzyklasowych związanych z przyozdabianiem sal lekcyjnych oraz udziałem w zadaniach okolicznościowych. Konkurs ma charakter całoroczny. Klasy zdobywają punkty za każde zadanie, a podsumowanie konkursów odbędzie się w czerwcu 2020 roku.

Organizator: Samorząd Uczniowski SP 89

Cele konkursu:
– rozbudzanie i rozwijanie aktywności plastycznej wśród uczniów,
– promocja talentów uczniowskich,
– rozbudzanie lub pogłębianie wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej uczniów,
– budowanie poczucia więzi w klasie,
– promocja klasy, podkreślenie jej roli w życiu szkoły.

Wymagania:
Zadaniem konkursów jest przygotowanie wystroju sal lekcyjnych i/lub gazetki klasowej na zadany temat, udział przedstawicieli klasy w określonym zadaniu.

Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 SP nr 89 w Poznaniu.

Zasady konkursu:
1. Konkurs jest całoroczny i dotyczy 14 zadań.
2. Każda klasa przygotowuje wystrój sali i/lub gazetkę konkursową na zadany temat, lub
wykonuje określone zadanie.
3. Technika wykonania wystroju jest dowolna.
4. Należy dotrzymać wyznaczonego terminu – komisja nie będzie oceniała pracy klasy
po wyznaczonej dacie danego konkursu.
5. Szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych konkursów przekazywane będą klasom
poprzez klasowych przedstawicieli SU oraz dziennik elektroniczny w zakładce „Ogłoszenia”.
6. Wyniki poszczególnych konkursów będą ogłaszane na stronie internetowej szkoły
oraz na tablicy ogłoszeń SU w holu na parterze.

Tematyka konkursów:
1. Zagospodarowanie sal lekcyjnych.
2. Sale i gazetki klasowe w jesiennej szacie.
3. Gazetki klasowe przedstawiające zawody przyszłości – konkurs przeprowadzany we współpracy z nauczycielem doradztwa zawodowego.
4. Gazetki klasowe poświęcone Świętu Niepodległości i obchodom Dnia Świętego Marcina.
5. Korowód mikołajkowy.
6. Zimowy wystrój sal i gazetka klasowa.
7. Klasowa ozdoba na szkolną choinkę.
8. Karnawałowy wystrój sal.
9. Wiosenny wystrój sal.
10. „Klasy w wiosennych szatach”.
11. Wielkanocne ozdoby.
12. Święto Konstytucji Trzeciego Maja i Dzień Flagi.
13. „Piżama z klasą, czyli klasa w piżamach”.
14. Zadanie niespodzianka.

Kryteria oceny:
1. Organizator powołuje komisję konkursową.
2. Wszystkie sale lekcyjne oraz/ lub gazetki klasowe zostaną ocenione przez komisję.
3. Komisja konkursowa liczy 5 osób, a w jej skład wchodzi:
a) opiekun SU lub jego zastępca, lub opiekun sekcji konkursowej,
b) przewodniczący SU,
c) zastępca przewodniczącego SU,
d) dwaj kronikarze.
*Uczniowie oceniający zadania nie punktują prac własnych klas.
4. Komisja dokonuje oceny zadań konkursowych wg poniższych kategorii punktowanych od 0 pkt. poprzez 0,5 pkt. do 1pkt. (w danej kategorii):
a) zgodność pracy z tematem,
b) wykonanie wszystkich elementów zadania,
c) estetyka,
d) zachowanie właściwej kolorystyki, różnorodność ozdób (strojów),
e) oryginalność i kreatywność.
Wynik osiągnięty przez klasę to liczba będąca sumą punktów podzieloną przez 5 (skład komisji).

Nagrody:
1. Informacja o rozstrzygnięciu całorocznego konkursu zostanie ogłoszona podczas obchodów Dnia Dziecka – w czerwcu 2020 r.
2. Zwycięska klasa otrzyma nagrodę pieniężną, a klasy, które zajęły drugie i trzecie – miejsce nagrody rzeczowe. Każda klasa otrzyma dyplom.

Postanowienia końcowe:
1. Klasy wyrażają zgodę na publikowanie prac.
2. Biorący udział w konkursie akceptują jego regulamin.

Koordynatorzy konkursów:
Magdalena Prusinowska, Iwona Henkel – Michalak, Krzysztof Derejski

Aktualności

    Współzawodnictwo klas (punkty)

K1 ZAGOSPODAROWANIE SAL LEKCYJNYCH
K2 SALE I GAZETKI KLASOWE W JESIENNEJ SZACIE
K3 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
K4 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI I DNI ŚWIĘTEGO MARCINA
K5 KONKURS MIKOŁAJKOWY
K6 ZIMOWY WYSTRÓJ SAL I GAZETKI O ZIMOWEJ TEMATYCE

 

K1
K2
K3 K4 K5 K6
4a 4,7 4,0 4,75
4b 3,9 3,7 3,7
5a 3,2 4,0 4,2
5b 4,3 4,0 4,2
5c 4,7 3,1 4,8
5d 3,2 4,1 3,25
6a 3,0 3,1 3,87
6b 3,3 3,5 3,5
6c 3,6 4,6 4,0
7a 4,3 3,4 3,25
7b 4,9 3,9 4,87
8a 4,7 4,8 5
  

 

Od września 2018 roku rusza nowa, kolejna, największa akcja ekologiczna jaką jest całoroczna zbiórka makulatury. Od wielu lat wszystkie klasy w naszej szkole, co miesiąc współzawodniczą w zbieraniu makulatury. Na koniec roku zwycięskie klasy zdobywają zasłużone nagrody. Zbiórka cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów i rodziców. Biorąc udział w tej akcji, przyczyniamy się wspólnie do ochrony naszego środowiska.

    Zbiórka makulatury klas 4 – 8 (w kg)

09
10
11 01
4a 0 23,5
4b 55 37,5
5a 45 37,2
5b 269 77
5c 116 115,5
5d 339 326
6a 13 18,5
6b 157 61
6c 30 12,5
7a 0 34
7b 65 43
8a 426 109
  

 
 

    Zbiórka makulatury klas 1 – 3 (w kg)

09
10
11 01
1a 0 0
1b 19 6
1c 0 0
2a 30 43
2b 35 33,5
2c 50 50
3a 27 0
3b 27 82
3c 0 0