Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów.
Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły.
Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Cele:
– Wyzwalanie samorządności uczniów.
– Wyzwalanie samodzielności uczniów.
– Uwrażliwianie na potrzeby innych- udział w akcjach charytatywnych.
– Rozwijanie szacunku do drugiego człowieka.
– Prezentowanie się dla innych- udział w konkursach i wystawach prac.
– Rozbudzanie i wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu.
– Podtrzymywanie tradycji.
– Wdrażanie do dokonywania świadomego wyboru, nauka demokracji – udział w wyborach samorządowych.
– Organizowanie i rozwijanie życia towarzyskiego uczniów – udział w różnorodnych imprezach szkolnych np. dyskotekach.
– Zdrowe, koleżeńskie współzawodnictwo klas.
– Samodzielne podejmowanie inicjatyw do pracy na terenie szkoły przez uczniów wszystkich klas.

WRZESIEŃ
1. Organizacja rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2. Zebranie SU- podział na sekcje, sprawy organizacyjne
3. Zagospodarowanie sal lekcyjnych- KONKURS
4. Zagospodarowanie tablic SU
5. Rozpoczęcie całorocznej zbiórki makulatury – współzawodnictwo klas

PAŹDZIERNIK
1. Akcje charytatywne np. sprzedaż zakładek, kalendarzy
– Fundacja „Pomóż i Ty”
2. „Święto Edukacji Narodowej”
– gazetki klasowe
– kartki z życzeniami
– życzenia radiowe, oprawa muzyczna
3. Nadchodzi jesień – „Jesienny wystrój sal”
4. Światowy Dzień Zwierząt
5. Zebranie SU
6. Zbiórka makulatury

LISTOPAD
1. 11 Listopada- Święto Niepodległości- wystrój klas w barwach narodowych, gazetki tematyczne- flaga, godło, hymn, ojczyzna.
2. „Andrzejki”- dyskoteka szkolna, gazetki klasowe
3. Zbiórka makulatury
4. Zebranie SU

GRUDZIEŃ / STYCZEŃ
1. Konkurs „Mikołajów” – współzawodnictwo klas
2.„Świąteczne podłaźniczki” – współzawodnictwo klas
3. Zebranie SU
4. Dyskoteka karnawałowo – walentynkowa

LUTY / MARZEC
1. Akcja charytatywna- zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt pod hasłem „Podaj Łapkę”
2. „Pierwszy Dzień Wiosny”- konkurs gazetek
3. Gazetki Wielkanocne- wystrój świąteczny sal
4. Koszyczki Wielkanocne- współzawodnictwo klas
5. Zbiórka makulatury
6. Zebranie

KWIECIEŃ / MAJ
1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego
-kampania wyborcza i wybory przeniesione na rok szkolny 2019/2020 (8-klasowa Szkoła Podstawowa)
2. „Dzień Matki” – gazetki klasowe
3. Zbiórka makulatury

CZERWIEC
1. Zebranie SU
2. Podsumowanie współzawodnictwa klas
3. Zakup nagród
4. Organizacja zakończenia roku szkolnego

Aktualności

    Współzawodnictwo klas (punkty)

K1 ZAGOSPODAROWANIE SAL
K2 JESIEŃ
K3 BARWY NARODOWE
K4 MIKOŁAJ
K5 ŚWIĘTA

 

K1
K2
K3 K4 K5
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a 1
6b
6c
7a
7b
8a
  

 

Od września 2018 roku rusza nowa, kolejna, największa akcja ekologiczna jaką jest całoroczna zbiórka makulatury. Od wielu lat wszystkie klasy w naszej szkole, co miesiąc współzawodniczą w zbieraniu makulatury. Na koniec roku zwycięskie klasy zdobywają zasłużone nagrody. Zbiórka cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów i rodziców. Biorąc udział w tej akcji, przyczyniamy się wspólnie do ochrony naszego środowiska.

    Zbiórka makulatury klas 4 – 8 (w kg)

09
10
11 01
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7a
7b
8a
  

 
 

    Zbiórka makulatury klas 1 – 3 (w kg)

09
10
11 01
1a
1b 4
2a
2b
2c
3a
3b
3c