Regulamin Szkolnego Turnieju Triathlon

Organizator turnieju:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
1. Propagowanie kultury fizycznej.
2. Pobudzenie zdolności nabywania specyficznej sprawności ruchowej.
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych dyscyplin sportu.
4.Wspieranie sukcesów szkolnych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-IV

Zasady turnieju:
1. Uczeń pokonuje 3 ćwiczenia w jak najkrótszym czasie:
a) Bieg na dystansie około 150m
b) Jazda hulajnogą około 50m
c) Rzut do celu
2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie chętne dzieci z klas I-IV, w czasie pobytu w świetlicy lub po lekcjach, wówczas konieczna jest zgoda rodzica na udział, wysłana przez Librus do p. Katarzyny Megger lub pisemna zgoda na kartce do czwartku 19.05.2022 r.
3. Obowiązuje obuwie sportowe.
4. Nie ma konieczności wcześniejszych zapisów.

Termin turnieju:
20.05.2022 r. godzina 12.00 – 15.00
Miejsce: duże boisko sportowe.

Ogłoszenie wyników:
23.05.2022 r. – ogłoszenie zwycięzców.
Zwycięzcami zostają zawodnicy, którzy uzyskają najlepszy wynik na poziomie poszczególnych klas czyli klas 1, klas 2, klas 3 i klas 4.
27.05.2022 r. – nagrodzenie zwycięzców.

Nagrody:
Dyplomy i nagrody rzeczowe dla I miejsca z każdej kategorii (klasy 1-4).

Komisja sędziowska:
Katarzyna Megger
Agnieszka Kubaczyk

Koordynator turnieju:
Agnieszka Kubaczyk
Katarzyna Megger