Zajęcia ruchowe z elementami jogi

Nauczyciel prowadzący:
Termin:
Sala:
Klasa: