Zajęcia ruchowe z elementami jogi

Nauczyciel prowadzący: Sylwia Wiśniewska
Termin: poniedziałek 8:00 – 8:45
Sala: 23
Klasa: 1a

Głównymi celami tych zajęć są:
– wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym i estetycznym,
– przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą,
– skoncentrowanie na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy,
– zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenia, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, a także działalności twórczej.