Rozwijanie zainteresowań matematycznych

Nauczyciel prowadzący: Anna Kęsa
Termin: środa 10:35 – 11:35
Sala: mała dolna świetlica
Klasy: 1b (od drugiego półrocza), 2b, 2c

Uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczne uczniów szczególnie uzdolnionych.
Celem tych lekcji jest wszechstronny rozwój myślenia matematycznego poprzez matematyzację rzeczywistości, stosowanie gier, zabaw dydaktycznych, rozwiązywanie zadań, problemów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności.