Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022


Drogie Uczennice i drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice uczniów klas II – VIII
,
ze względu na epidemię oraz zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych, do których zapraszamy tylko Uczniów.

Rodzice proszeni są o oczekiwanie na dzieci przed budynkiem.

Na terenie szkoły, poza salami lekcyjnymi, Uczniów obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
Prosimy o wyposażenie dzieci w maseczki.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla klas 3a, 3b, 3c, 4a, 5a, 5b, 5c, 6b, 7b, 7c:
rozpoczęcie spotkania – godz. 9:00
zakończenie spotkania – godz. 9:30.

Wejście i wyjście od strony placu zabaw, następnie wejście przy sali gimnastycznej:
sala 113 – klasa 5b
sala 114 – klasa 5c
sala 115 – klasa 7c
sala 108 – klasa 7b
sala 109 – klasa 6b

główne wejście:
sala 21 – klasa 3b
sala 22 – klasa 3c
sala 23 – klasa 3a
sala 111 – klasa 5a
sala 107 – klasa 4a

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla klas 2a, 2b, 4b, 4c, 6a, 7a, 7d, 8a, 8b, 8c:
rozpoczęcie spotkania – godz. 10:00
zakończenie spotkania – godz. 10:30.

Wejście i wyjście od strony placu zabaw, następnie wejście przy sali gimnastycznej:
sala 202 – klasa 7d
sala 203 – klasa 7a
sala 205 – klasa 8b
sala 206 – klasa 8c
sala 207 – klasa 8a

główne wejście:
sala 22 – klasa 2a
sala 23 – klasa 2b
sala 111 – klasa 4c
sala 114 – klasa 4b
sala 204 – klasa 6a

Zapisy do świetlicy szkolnej:
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego wychowawcy klas II – III przekażą uczniom karty zapisu do świetlicy szkolnej oraz upoważnienie do odbioru.
Dokumenty można pobrać poniżej.
Załącznik 1
Załącznik 2

W przypadku chęci zapisania uczniów starszych klas, prosimy o kontakt drogą elektroniczną przez Librusa z kierownikiem świetlicy Panią Agnieszką Lesicką.
Prosimy o zwrot wypełnionych kart w dniu 2 września. Uczniowie powinni oddać karty wychowawcy klasy.
Równocześnie prosimy o informacje w Librusie do Pani Agnieszki Lesickiej do dnia 31 sierpnia br. o chęci zapisania dziecka do świetlicy szkolnej.

Z wielką radością czekamy na spotkanie z Wami
Dyrekcja szkoły oraz Nauczyciele