REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Cele konkursu:
– zachęcenie jak największej liczby uczniów do pogłębienia wiedzy z historii;
– popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży;
– rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo – skutkowych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Zadaniem uczestników Konkursu jest rozwiązanie arkusza pytań przygotowanego przez nauczyciela historii. Pytania, które pojawią się w arkuszu obejmują historię Polski i historię powszechną od starożytności po czasy współczesne. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 30 V 2019 roku (czwartek) w sali 111 o godzinie 14:45. Planowany czas zakończenia konkursu to godzina 15:30.

Koordynator konkursu:
Krzysztof Derejski

Nagrody:
Zwycięzcy Konkursu (I, II i III miejsce) otrzymają książki o tematyce historycznej.