Regulamin konkursu ZUCH

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu
Inicjator konkursu:
Centrum Edukacji Szkolnej (CES)
Cele konkursu:
Konkurs rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, jego treść dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej.
Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności i każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności.
Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.
Zasady konkursu:
Konkurs składa się z jednego etapu i polega na samodzielnym rozwiązaniu przez ucznia testu. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi, które uczeń zakreśla bezpośrednio na teście.
Dopuszcza się odczytywanie poleceń przez nauczyciela (w szczególności w klasie 1).
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału u wychowawcy lub koordynatora konkursu i opłacili koszt organizatora – Centrum Edukacji Szkolnej w kwocie 8,50 zł za jeden konkurs.
Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Centrum Edukacji Szkolnej (CES)
Wyniki za pomocą poczty elektronicznej trafią do szkoły do dnia 10 czerwca 2019r.
Termin i miejsce konkursu:
6 maja 2019r. (poniedziałek) z języka polskiego w godz. 8.00 – 9.10 w salach 202 i 203
7 maja 2019r. (wtorek) z języka angielskiego w godz. 8.00 – 9.10 w sali 115
8 maja 2019r. (środa) z matematyki w godz. 8.00 – 9.10 w salach 203 i 2015
Nagrody:
miejsce 1 – grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa
miejsca od 2 do 5 – dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
miejsca od 6 do 15 – dyplomy laureatów
miejsca powyżej 16 – dyplomy uznania
Koordynatorzy konkursu:
Bogumiła Kordus
Danuta Rajman
Anna Skorupska
Załącznik:
http://www.ces.edu.pl/zuch-roczny