Regulamin konkursu logopedycznego pt. „Razem z wiosną zrób minę radosną”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Cele konkursu:
• motywowanie do wspólnej zabawy i ćwiczeń artykulacyjnych,
• umożliwienie dzieciom prezentacji swoich umiejętności twórczych, plastycznych,
• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni twórczej oraz kreatywności u dzieci.

Uczestnicy:
• Uczniowie klas I-III.

Zasady konkursu:
1.Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie swojej najzabawniejszej miny z udziałem buzi i języka za pomocą rysunku, zdjęcia, grafiki komputerowej bądź kolażu.
2.Praca powinna zwierać informacje: imię, nazwisko oraz klasę, do której uczennica/uczeń uczęszcza.
3.Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację zgłoszonych prac na stronie internetowej szkoły.

Forma i technika pracy:
Praca powinna być wykonana w formacie A4, dowolną techniką w płaszczyźnie płaskiej.

Kryteria oceniania prac:
• zgodność pracy z tematem,
• walory estetyczne pracy,
• kreatywność.

Termin i miejsce konkursu:
• Od 05.03.2021r. do 26.03.2021 r.
• Zdjęcia pracy konkursowej należy przesłać w wyznaczonym terminie do koordynatora konkursu na adres agnieszka.brzakala@sp89poznan.edu.pl.
• 29.03.2021 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w ogłoszeniach Librusa.

Komisja konkursowa/jury:
Agnieszka Brząkała
Anna Skorupska

Nagrody:
• Dyplomy, nagrody rzeczowe dla finalistów.