Pamiętamy – Powstanie wielkopolskie

Dokładnie 103 lata temu, 27 grudnia 1918 roku, wybuchło powstanie wielkopolskie. Powstańcom już w pierwszym dniu udało się zająć w Poznaniu arsenał przy ul. Wielkie Garbary, muzeum, siedzibę policji, pocztę, dworzec główny, forty Prittwitza i Raucha oraz odwachy dzielnicowe. W walkach obok polskich oddziałów zbrojnych uczestniczyła ludność cywilna. W ręce polskie dostały się zapasy broni, umundurowania i żywności. W kolejnych dniach Polacy zajęli prawie całą Prowincję Poznańską. Zwycięskie powstanie zadecydowało o przyłączeniu Wielkopolski do odrodzonego państwa polskiego.