Odkrywcy wirtualnego Poznania

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami z zakresu technologii i komunikacji
– lepsze poznanie stolicy Wielkopolski jako „Małej Ojczyzny”
– doskonalenie czytania map i zdjęć satelitarnych
– propagowanie kreatywnego spędzania czasu, zainteresowanie układem przestrzennym i krajobrazem miasta Poznania

Uczestnicy:
uczniowie klas 5-8

Zasady konkursu:
– konkurs ma charakter cykliczny: składa się z zadań udostępnianych we wtorki i czwartki przez trzy tygodnie z rzędu (5 zagadek: wtorek/10.01, 17.01, 24.01 oraz czwartek/12.01, 19.01) w zakładce „Ogłoszenia” dziennika elektronicznego Librus
– zadania wraz z formularzem odpowiedzi będą dostępne przez 24h w KAŻDY wymieniony wyżej wtorek i czwartek, nie będą już widoczne dnia kolejnego (do północy danego dnia)
– w przypadku tej samej liczby punktacji, możliwe jest przeprowadzenie dogrywki (dodatkowe zadanie)
– zadania polegają głównie na rozwiązywaniu zagadek kartograficznych w oparciu o mapę wirtualnego Poznania ze zdjęciami z lotu ptaka wybranych miejsc
https://visitpoland.online/poznan/

Kryteria oceny:
– poprawność nadesłanych poprzez formularz google rozwiązań

Termin i miejsce konkursu:

– konkurs trwa przez trzy tygodnie od 10.01 do 24.01, odbywa się online (formularze google udostępniane we wskazane wtorki i czwartki)
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 stycznia 2023r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego Librus

Komisja konkursowa:

Paweł Szuszkiewicz
Magdalena Prusinowska
Krzysztof Derejski

Nagrody:

Dla finalistów konkursu przewidziane są dyplomy.

Koordynator konkursu:
Paweł Szuszkiewicz