Odkrywcy białych plam na mapie

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– kształtowanie umiejętności czytania mapy, wyszukiwania odpowiednich informacji z atlasu geograficznego
– poszerzanie zainteresowań geograficznych, szczególnie związanych z krajoznawstwem i geografią fizyczną i polityczną świata
– kształtowanie umiejętności współpracy z drugim uczniem
– poszerzanie wiadomości o państwach świata.

Uczestnicy:
uczniowie klas 5

Zasady konkursu:
– zadania polegają na stworzeniu trasy podróży po wybranych kontynentach i miejscach świata wg zasad przedstawionych przez nauczyciela na początku konkursu
– na konkurs zgłaszają się uczniowie w 2-osobowych zespołach
– uczestnicy konkursu otrzymują atlas oraz kartę konkursową z mapą świata w formacie A3
– każdy uczeń przynosi ze sobą kolorowe przybory piśmiennicze (w pracy liczy się także estetyka i czytelność pracy) do tworzenia trasy podróży na mapie
– konkurs trwa jedną godzinę zegarową

Kryteria oceny:
– stopień realizacji przewidzianych zadań
– poprawność wykonania zadań (dotyczy poprawnego odczytywania informacji z map atlasu)
– kreatywność i pomysłowość w doborze środków kartograficznych i ustalaniu trasy własnej podróży
– znaczenie w ocenie prac ma też czytelność pracy oraz, w drugiej kolejności, estetyka pracy

Termin i miejsce konkursu:
– konkurs odbędzie się 06 czerwca 2022 r. o godzinie 14:45 w sali 109
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 czerwca 2022 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego Librus

Komisja konkursowa:
Paweł Szuszkiewicz
Magdalena Prusinowska
Agata Majchrowska

Nagrody:
Dla finalistów konkursu przewidziane są dyplomy i drobne nagrody rzeczowe

Koordynator konkursu:
Paweł Szuszkiewicz