Rekrutacja do klas pierwszych 2020/2021

Informujemy, że zmiany obwodów szkół podstawowych procedowane będą na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 31 marca. Po uchwaleniu nowych obwodów będą one dostępne w systemie GEOPOZ.

Informujemy, że na stronie internetowej Miasta Poznania pojawiło się ogłoszenie w sprawie terminów i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.
Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie kryteriów dla uczniów spoza obwodu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania
Terminy rekrutacji