Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru do szkół ponadpodstawowych

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

List Minister Edukacji do Rodziców

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019-2020

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Rozporządzenie MEN w sprawie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół

Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – prezentacja