Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Sekretariat przyjmuje zgłoszenia i wnioski w godz. 7:00 – 15:00.

Dokumenty
Poniżej zamieszczamy dokumenty, które wypełniają rodzice, chcący zapisać dziecko do naszej szkoły.
Uwaga!
Zgłoszenie wypełniają rodzice dzieci mieszkających w rejonie naszej szkoły.
Wniosek bez załącznika i oświadczeń wypełniają rodzice dzieci mieszkających w rejonie SP nr 73.
Wniosek wraz z załącznikiem oraz oświadczenia składają rodzice dzieci nie mieszkających w rejonie naszej szkoły.
Spis ulic należących do SP 89
Spis ulic należących do SP 73

Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej
Wniosek do szkoły podstawowej innej niż obwodowa
Załącznik do wniosku do szkoły podstawowej innej niż obwodowa
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Oświadczenie nr 3
Oświadczenie nr 4
Oświadczenie nr 5
Oświadczenie nr 6

Komunikat dotyczący naboru do klas pierwszych:

Informujemy, że decyzją Urzędu Miasta Poznania dzieci zamieszkałe w dotychczasowym obwodzie Szkoły Podstawowej nr 73 wybierając w procesie rekrutacji tj. od 4 do 20 marca jedną ze szkół sąsiadujących z SP 73:
– Szkołę Podstawową nr 89, ul. Sochaczewska,
– Szkołę Podstawową nr 13, al. Niepodległości (tylko klasy ogólnodostępne),
– Szkołę Podstawową nr 23, ul. Norwida
będą traktowane jako dzieci obwodowe i zostaną do tej szkoły przyjęte na zasadach, które dotyczą uczniów obwodowych danej szkoły.
Rodzice wypełniają tylko wniosek, który jest traktowany jak zgłoszenie do szkoły obwodowej i dostarczają go do wybranej szkoły. W rubryce szkoła obwodowa rodzice wpisują SP 73.

Najważniejsze terminy rekrutacji do klas pierwszych:

– W dniach od 4 marca do 20 marca rodzice składają wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– 27 marca o godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej.

– Od 27 marca od godz. 12:00 do 3 kwietnia potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

– 5 kwietnia o godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania
Terminarz
Informator dla Rodziców