Konkurs na elektroniczną kartkę z wakacji

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów w zakresie grafiki komputerowej,
– podzielenie się wspomnieniami i wrażeniami z miejsca, w którym spędzamy wakacje.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-8.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową – elektroniczną kartkę z wakacyjnymi pozdrowieniami dla Osiemdziesiątki Dziewiątki,
– praca powinna być wykonana w dowolnym programie komputerowym,
– kartkę należy przysłać na adres sp89@sp89poznan.edu.pl, a w temacie wiadomości wpisać KONKURS WAKACYJNY; treść maila powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę, do której uczestnik będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność oraz estetykę wykonania.

Termin i miejsce konkursu:
– termin nadsyłania prac: 28 sierpnia 2019 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 16 września 2019 r.

Nagrody:
– wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a miejsca 1-3 nagrodę rzeczową,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę z edukacji informatycznej (dotyczy uczniów klas 1–3) lub informatyki (dotyczy klas 4-8).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Koordynatorzy konkursu:
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak