Informacja dla Rodziców Uczniów klas pierwszych

Drodzy Pierwszoklasiści, Szanowni Rodzice,
serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września o godz. 11:00.
Z uwagi na panującą pandemię prosimy, aby dzieciom towarzyszyli tylko rodzice.
Listy uczniów zostaną umieszczone na drzwiach wejściowych do budynku szkoły w dniu 30 sierpnia br.

1 września otrzymacie Państwo pakiet dokumentów do wypełnienia. Prosimy o wypełnienie ich na miejscu i oddanie całego pakietu w sekretariacie szkoły lub najpóźniej 2 września podczas zebrań z rodzicami. Rodzice, którzy jeszcze nie dostarczyli oryginalnych dokumentów zgłoszenia dziecka do szkoły powinni oddać je w dniu 1 września.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami do wypełnienia.
Deklaracja uczestnictwa w religii i etyce
Karta informacyjna
Karta zgłoszenia do świetlicy
Klauzula informacyjna
Monitoring wizyjny
Wizerunek dziecka i opiekuna prawnego
Wizerunek osób innych niż dzieci
Zgoda na świadczenia ogólnostomatologiczne
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

W tym dniu na terenie szkoły, poza salami lekcyjnymi, Uczniów i Rodziców obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

Z wielką radością czekamy na spotkanie z Wami
Dyrekcja szkoły oraz Nauczyciele