Alfabet do kwadratu

Prowadzący: Anita Socha
Termin: czwartek, co drugi tydzień
Godzina: 14.30-15.30
Uczniowie klas pierwszych
Sala: 22

Główny celem kółka jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników. W ramach kółka nie będziemy ograniczać się wyłącznie do ćwiczeń w ramach opóźnionych lub zaburzonych funkcji. Ćwiczenia powinny uaktywniać pracę całego mózgu, aby kształtowanie funkcji opóźnionych, było wspomagane przez inne funkcje poznawcze. Ważne jest, aby każde zajęcia zapewniły dzieciom materiał do myślenia i mówienia oraz stworzyły możliwości do ćwiczeń ruchowych oraz pozwoliły na odniesienie sukcesu.