Regulamin Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostw w Programowaniu – PIX2019

Inicjator konkursu:
eduLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14b, 02-676, Warszawa (KRS: 0000652777, NIP: 5213759585, REGON: 366084708)

Cele konkursu:
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– zachęcanie do nauki programowania,
– rozprzestrzenianie idei nauki przez Internet,
– rozszerzenie wiedzy na temat możliwości edukacyjnych komputera.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
1. Konkurs Pix2019 – Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu – rozegrany zostanie w dwóch etapach (Eliminacje i Finały):
a) I etap (Eliminacje) będzie trwał od 13 maja 2019 godz. 8:00 do 19 maja 2019 roku godz. 20:00,
b) II etap (Finały) będzie trwał od 27 maja 2019 godz. 8:00 do 28 maja 2019 roku godz. 20:00.
2. Do konkursu może przystąpić nieograniczona liczba uczniów.
3. Uczestnicy są podzieleni na 4 kategorie wiekowe:
a) uczniowie urodzeni w latach 2010-2015 – kat. „Rookie”,
b) uczniowie urodzeni w latach 2007-2009 – kat. „Skilled”,
c) uczniowie urodzeni w latach 2003-2006 – kat. „Master”,
d) uczniowie urodzeni w latach 1999-2002, posiadający status ucznia – kat. „Ekspert”
4. Podczas trwania każdej z eliminacji w aplikacji PixBlocks zostanie udostępniony zestaw zadań do rozwiązania. Zadania zostaną przygotowane osobno dla każdej z kategorii wiekowych.
5. W Eliminacjach biorą udział wszyscy, którzy przystąpili do konkursu. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie dostępu do aplikacji PixBlocks oraz rejestracja w aplikacji PixBlocks dostępnej na stronie internetowej:
www.PixBlocks.com/pobierz lub na stronie internetowej pix.edu.pl. Organizatorzy będą przyjmować wyłącznie zgłoszenia indywidualne. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 maja 2019 roku do godziny 23:59.
6. Wyniki Eliminacji zostaną ogłoszone 21 maja 2019 roku o godz. 14:00 na stronie internetowej konkursu (www.pix.edu.pl).
7. W Finałach biorą udział uczestnicy, którzy w Eliminacjach rozwiązali poprawnie minimum 60% zadań.
8. Wyniki Finałów zostaną ogłoszone 30 maja 2019 roku o godz. 14:00 na stronie internetowej konkursu (www.pix.edu.pl). Organizator wyłoni najlepszych uczestników w każdej z kategorii wiekowych, którzy zajmą miejsca od 1-10. Uczestnik otrzymuje punkt za każde poprawnie rozwiązane Zadanie oraz dodatkowe punkty za czas, w którym rozwiąże wszystkie zadania.
9. Uczniowie, którzy chcą reprezentować w mistrzostwach Szkołę Podstawową nr 89 w Poznaniu powinny poinformować o tym nauczyciela informatyki (szkolnych koordynatorów konkursów), przynieść podpisaną przez rodziców/opiekunów zgodę na udział w konkursie oraz dołączyć do klasy wpisując otrzymany od nauczyciela kod.
Zgoda jest częścią regulaminu zamieszczonego na stronie: http://pix.edu.pl/files/regulamin_konkursu_pix2019.pdf

Koordynatorzy konkursu:
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak

Nagrody:
Każdy z finalistów konkursu Pix2019 otrzyma dyplom, a 3 najlepszych finalistów spośród każdej z grup wiekowych otrzyma nagrody

Załącznik:
https://pix.edu.pl/